Sosiaalityöntekijän palvelut

Yritys tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja esim. kunnan tai yksityisen toimijan kanssa tehtävän erillisen ostosopimuksen mukaan. Toimin silloin tyypillisesti asiantuntijana moniammattilisessa työtiimissä. Työmuotoina ovat esimerkiksi: perhekuntoutus, perhearviointi, perhetyö, sosiaaliohjaus, sosiaalikuntoutus, sosiaalihuollon mielenterveystyö, vaativa tukihenkilötyö.

Sosiaalihuollon asiakkaita voivat olla tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret, aikuiset ja perheet.