Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto kaikille ADHD:n, ADD:n, Autismin kirjon/Aspergerin, Touretten, oppimisvaikeuksien tai aivovamman kanssa eläville.

Valmennus on tavoitteellista ja ohjauksellista yksilövalmennusta, missä valmennettavan voimavarat ja vahvuudet otetaan huomioon. Valmennus täydentää muita asiakkaan tukipalveluita.

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennus on ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Valmennuksella tuetaan vahvuuksia ja harjoitellaan uusia taitoja, kuten arjen- ja elämänhallinnan taitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennukseen sisältyy myös yhteistyö perheen ja lapsen/nuoren kasvuympäristön kanssa.


Neuropsykiatrinen valmennus on yleensä vähintään 10-20 krt x 60-90 min. kestävä kuntoutusjakso. !