HEIDI

Pohjakoulutukseltani olen Turun yliopistosta valmistunut valtiotieteiden maisteri (sosiaalityöntekijän pätevyys). Lisäksi olen kouluttautunut sosionomiksi, opettajaksi sekä opinto-ohjaajaksi. Keväällä 2019 pätevöidyin motivaatiovalmentajaksi. RSMP-koulumotivaatiovalmennus on suunnattu alle 25-vuotiaille.

Olen myös suorittanut  kahden vuoden pituisen kognitiivisen lyhytterapian opintokokonaisuuden (30 op). Tämä piti sisällään myös työnohjauksen. Opintokokonaisuus antoi lisävalmiuksia työskennellä tunne-elämän ongelmista kärsivien ja parempaan oman elämän ohjaukseen pyrkivien kanssa.

Muita koulutuksia kriisityön erikoistumisopinnot ja meneillään on neuropykiatrinen valmentajakoulutus (nepsy).

Olen toiminut lukion opinto-ohjaajana vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen työskentelin muun muassa erityiskoulussa, lähihoitajakoulutuksen lehtorina ( sosiaalialan ja yhteiskunnallisten aineiden opettajan virassa), sosiaalityöntekijänä päihdetyössä sekä vammaispalvelussa. Teen sivutoimisena myös lastensuojelun perhetyötä.